Uvjeti pružanja usluge Pronadi Ga
1. Uvjeti
Pristupanjem web stranici na adresi http://www.pronadi.ga pristajete da se pridržavate ovih uvjeta pružanja usluge, svih primjenjivih zakona i propisa i slažete se da ste odgovorni za poštivanje svih primjenjivih lokalnih zakona. Ako se ne slažete s jednim od ovih uvjeta, zabranjeno vam je korištenje ili pristup ovoj web lokaciji. Materijali sadržani na ovoj web stranici zaštićeni su važećim zakonom o autorskim pravima i zaštitnim znakovima.

2. Koristite licencu
Dozvola se daje za privremeno preuzimanje jedne kopije materijala (informacija ili softvera) na web stranici Pronadi Ga za osobne, nekomercijalne, prolazne preglede. Ovo je odobrenje za licence, a ne prijenos vlasništva, a prema ovoj licenci ne smijete:
izmijeniti ili kopirati materijale;
koristiti materijale za bilo koju komercijalnu svrhu, ili za bilo koji javni prikaz (komercijalni ili nekomercijalni);
pokušati dekompilirati ili obrnuti inženjering bilo kojeg softvera koji se nalazi na web stranici Pronadi Ga;
ukloniti sva autorska prava ili druge vlasničke oznake iz materijala; ili
prenesite materijale na drugu osobu ili "zrcali" materijale na bilo kojem drugom poslužitelju.
Ova licenca automatski će se prekinuti ako kršite neko od ovih ograničenja, a Pronadi Ga može otkazati u bilo kojem trenutku. Nakon što prestanete gledati ove materijale ili po prestanku ove licence, morate uništiti sve preuzete materijale u vašem posjedu bilo u elektroničkom ili tiskanom obliku.

3. Odricanje od odgovornosti
Materijali na web stranici Pronadi Ga dostupni su na temelju 'na viđeno'. Pronadi Ga ne daje nikakva jamstva, izražena ili podrazumijevana, i ovime odriče i negira sva druga jamstva, uključujući, bez ograničenja, jamstva ili uvjeti prodaje, prikladnosti za određenu svrhu ili nepristriranja intelektualnog vlasništva ili drugih kršenja prava.
Nadalje, Pronadi Ga ne jamči niti ne daje nikakve izjave glede točnosti, vjerojatnosti rezultata ili pouzdanosti korištenja materijala na svojim internetskim stranicama ili na neki drugi način povezanih s takvim materijalima ili na bilo kojem mjestu povezanom s ovim stranicama.

4. Ograničenja
Ni u kojem slučaju Pronadi Ga ili njegovi dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, štete zbog gubitka podataka ili dobiti ili zbog prekida poslovanja) zbog korištenja ili nemogućnosti korištenja materijala na web stranici Pronadi Ga, čak i ako je Pronadi Ga ili ovlašteni zastupnik Pronadi Ga obaviješten usmeno ili pismeno o mogućnosti takve štete. Budući da neke jurisdikcije ne dopuštaju ograničenja na implicirana jamstva ili ograničenja odgovornosti za posljedične ili slučajne štete, ta se ograničenja možda ne odnose na vas.

5. Točnost materijala
Materijali koji se pojavljuju na web stranici tvrtke Pronadi Ga mogu uključivati tehničke, tipografske ili fotografske pogreške. Pronadi Ga ne jamči da je bilo koji materijal na njegovoj internetskoj stranici precizan, potpuni ili aktualan. Pronadi Ga može u bilo koje vrijeme bez prethodne najave izmijeniti materijale sadržane na njegovom web mjestu. Međutim, Pronadi Ga ne preuzima obvezu ažuriranja materijala.

6. Linkovi
Pronadi Ga nije pregledao sve web stranice povezane s njegovom web lokacijom i nije odgovoran za sadržaj takvih povezanih stranica. Uključivanje bilo koje veze ne podrazumijeva odobrenje Pronadi Ga od stranice. Korištenje bilo koje takve povezane web stranice je na vlastiti rizik korisnika.

7. Promjene
Pronadi Ga može u bilo kojem trenutku revidirati ove uvjete pružanja usluge za svoju web stranicu bez prethodne najave. Koristeći ovu web stranicu slažete se da ćete biti vezani trenutnom verzijom ovih Uvjeta pružanja usluge.

8. Upravljački zakon
Ovi se uvjeti uređuju i tumače u skladu s hrvatskim zakonima i neopozivo se podvrgavaju isključivoj nadležnosti sudova u toj državi ili mjestu.